Znajdź obszar trójkąta prostokątnego

Trójkąt prostokątny to trójkąt, w którym jeden kąt jest prosty i równy 90 stopni. Zależność między bokami i kątami trójkąta prostokątnego jest sercem trygonometrii. Obszar takiego trójkąta oblicza się według wzoru: iloczyn dwóch nóg podzielonych przez dwa.
Формула расчета площади прямоугольного треугольника

.
Pierwsza noga trójkąta prostokątnego:
Druga noga trójkąta prostokątnego:

Definicje

Strona przeciwna do kąta prostego nazywana jest przeciwprostokątną.

Boki sąsiadujące z kątem prostym nazywane są nogami.

Prostokąt z jednym kątem prostym

Trójkąty prostokątne są dwojakiego rodzaju:

  • Kiedy nogi są równe, trójkąt nazywa się prostokątnym trójkątem równoramiennym
  • Jeśli długości wszystkich trzech boków trójkąta prostokątnego są liczbami naturalnymi, wówczas trójkąt nazywa się trójkątem pitagorejskim