Znajdź obwód kwadratu

Kwadrat jest czworokątem, w którym wszystkie boki są równe, a kąty między bokami są również równe. Wszystkie rogi kwadratu są proste. Możesz znaleźć obwód kwadratu na kilka sposobów, wszystko zależy od tego, jakie oryginalne dane są znane.

.

Znajdź obwód kwadratu znając jego stronę

Wzór na znalezienie obwodu kwadratu przez bok: , где a — сторона квадрата

Bok kwadratu

Znajdź obwód kwadratu znając jego przekątną

Wzór na znalezienie obwodu kwadratu przez przekątną: P=2d2   gdzie d jest przekątną kwadratu.

Przekątna kwadratu

Znajdź obwód kwadratu znając jego obszar

Wzór na znalezienie obwodu kwadratu przez obszar: P=4√S ,gdzie s jest kwadratem kwadratu.

Powierzchnia kwadratu

Znajdź obwód kwadratu przez promień opisanego okręgu

Wzór na znalezienie obwodu kwadratu przez promień opisanego koła: P=4R√2 , gdzie R jest promieniem opisanego okręgu.

Promień okręgu

Znajdź obwód kwadratu przez promień wpisanego koła

Wzór na znalezienie obwodu kwadratu przez promień wpisanego koła: P=8R , gdzie R jest promieniem wpisanego koła.

Promień wpisanego okręgu