Délka kružnice

Horda je úsek spojující všechny dva body obvodu. Průměr kružnice, největší horda. Vzorec délky akordů: L=2 R sin(α /2)

.

Délka akordy přes poloměr a úhel

Poloměr kruhu R
Centrální úhel α