Délka oblouku

Oblouk je určitá část obvodu. Délka oblouku je vzdálenost podél části obvodu, která tvoří oblouk.
Délku obvodu lze vypočítat následujícím způsobem. Je třeba vypočítat délku obvodu a pak vynásobit mírou oblouku a rozdělit výsledný výsledek o 360 stupňů.

.

Délka oblouku přes poloměr a úhel

Poloměr r
Roh n°