Kalkulačka plochy rovnoběžníku

Rovnoběžník je čtyřúhelník, ve kterém jsou protilehlé strany párově paralelní, to znamená, že leží na rovnoběžkách. Zvláštní případy rovnoběžníku jsou obdélník, čtverec a kosočtverec.

.
Plocha rovnoběžníku
Výšky rovnoběžníku
Základ rovnoběžníku

Vlastnosti rovnoběžníku

  1. Protilehlé strany rovnoběžníku jsou párově stejné
  2. Opačné úhly rovnoběžníku jsou v párech stejné
  3. Součet sousedních (sousedních) úhlů rovnoběžníku je 180 stupňů
  4. Součet všech úhlů je 360 ​​°
  5. Diagonály rovnoběžníku se protínají a průsečík je poloviční
  6. Průsečík úhlopříček je středem symetrie rovnoběžníku
  7. Přechod odřízne rovnoramenný trojúhelník z rovnoběžníku

Funkce rovnoběžníku

  1. Pokud se úhlopříčky čtyřúhelníku protínají a jsou v průsečíku rozpůlené, pak je tento čtyřúhelník rovnoběžník.
  2. Pokud jsou dvě strany čtyřúhelníku rovnoběžné a stejné, pak je tento čtyřúhelník rovnoběžník.
  3. Pokud jsou protilehlé strany čtyřúhelníku párově stejné, pak je tento čtyřúhelník rovnoběžník.