Náměstí čtyřstěn

Pyramida na trojúhelníkovém podkladu se nazývá tetraedr. Jinými slovy, čtyřstěn je postava ohraničená čtyřmi trojúhelníkovými plochami. Je zřejmé, že tetraedr je trojúhelníková pyramida. Pokud je základna tetraedru rovnostranným trojúhelníkem a zbývající trojúhelníkové plochy jsou rovnoramenné trojúhelníky, pak se nazývá pravý tetraedr. Tetraedr je považován za správný, pokud jsou všechny jeho čtyři plochy rovnostranné trojúhelníky. Je zřejmé, že tyto rovnostranné trojúhelníky jsou navzájem shodné.

.

Plocha čtyřstěnného povrchu

Délka žeber tetraedra а