Perimetr kosočtverce

Kosočtverec je rovnoběžník, ve kterém jsou všechny strany stejné. Obvod kosočtverce se rovná součtu délek všech stran. Chcete-li najít obvod kosočtverce, stačí znát jeho stranu nebo diagonálu a použít vzorec.

.

Najít obvod kosočtverec znát stranu

Strana kosočtverce

Najít obvod kosočtverce znát dvě úhlopříčky

Diagonální kosočtverec d1
Diagonální kosočtverec d2