Střed popsaného obvodu trojúhelníku

Středem popsaného obvodu trojúhelníku je průsečík středových kolmic ke stranám trojúhelníku. Jinými slovy, středové kolmice se protínají v jednom bodě. Jeho střed je rovnoměrný všem vrcholům, to znamená, že by měl být v bodě průsečíku středových kolmic ke stranám trojúhelníku.

.

Střed popsaného obvodu trojúhelníku

Bod
Souřadnice X
Souřadnice Y
A
B
C
Cent popsaného obvodu