Střed trojúhelníku

Střed trojúhelníku nebo těžiště trojúhelníku je průsečík medián v trojúhelníku. Stejně tak těžiště rozděluje medianu na 2: 1, počítá se od vrcholu. Pro nalezení centra, pokud jsou známy souřadnice jeho vrcholů, je třeba najít součet tří hodnot souřadnic “x” a tří hodnot souřadnic “y”. Rozdělíme každou částku na 3, dostaneme průměrnou hodnotu součtů souřadnic ” X ” a “Y”, což budou souřadnice těžiště.

.

Střed trojúhelníku přes jeho souřadnice

X1 =
Y1 =
X2 =
Y2 =
X3 =
Y3 =
Centrum, G