Úhlový koeficient rovný

Úhlová míra přímé, v rovnici y=kx+b na osé rovině, číselně se rovná тангенсу úhel (jež tvoří nejmenší obrat od osy k ose Ox Oy) mezi kladným směrem osy úsečka a tuto přímou volbou. Úhlový koeficient je pozitivní, když se graf funkce zvyšuje a záporný pokud graf funkcí klesá. Když je přímka rovnoběžná s osou x, pak úhlový koeficient neexistuje, protože je obrácen do nekonečna.

.

Úhlové koeficient přímé, přes souřadnice

Bod
Souřadnice X
Souřadnice Y
Bod 1
Bod 2
Úhlový koeficient, k