Výška kosočtverce

Kosočtverec je rovnoběžník, který má stejné strany. Pokud má kosočtverec všechny rohy rovné, pak se nazývá čtverec. Kosočtverce se liší velikostí strany a velikostí rohů. Výška kosočtverce se rovná dílu strany kosočtverce na sinus jeho úhlu.

.

Najděte výšku kosočtverce přes stranu a úhel

Strana kosočtverce а
Úhel kosočtverce (stupně) α