Vzdálenost mezi bodem a přímkou

Vzdálenost od bodu k přímce v rovině se nazývá nejkratší vzdálenost od bodu k přímce v euclidean geometrie. Vzdálenost od bodu k přímce se rovná délce úseku, který spojuje bod s rovný a kolmo k přímce. Vzorec pro výpočet vzdálenosti od bodu k přímce v rovině: pokud je nastavena rovnice ax + By + C = 0, pak vzdálenost od bodu M (MX, My) k přímce lze nalézt pomocí níže uvedeného vzorce.

.

Vzdálenost mezi bodem a přímkou znát souřadnice bodu a rovnici přímé

Zadejte souřadnice bodu:
М(;
)
a rovnici rovnou:
*x+
*y+
=0

Příklad úkolů pro nalezení vzdálenosti od bodu k přímce v rovině

Příklad №1: najděte vzdálenost mezi přímkou 3x + 4y-6 = 0 a tečkou M(-1, 4).
Odpověď: vzdálenost od bodu k přímce je 1.4.

Příklad №2:  najít vzdálenost mezi rovným 2x + 5y-8 = 0 a tečkouM(1, 14).
Odpověď: vzdálenost od bodu k přímce se rovná 11.88.