Vzdálenost mezi paralelními rovinami

Vzdálenost mezi paralelními rovinami se rovná velikosti kolmice vedené z bodu patřícího jedné rovině na druhou rovinu. Určete vzdálenosti mezi dvěma paralelními rovinami pomocí metody souřadnic.

.

Vzdálenost mezi paralelními rovinami

Zadejte koeficienty roviny:
А =
B =
C =
Volné kurzy:
D1 =
D2 =

Příklady úloh při výpočtu vzdálenosti mezi rovinami

Příklad№1: Najít vzdálenost mezi плоскостями 4x + 8y – 8z – 12 = 0 a 2x + 4y – 4z + 18 = 0.
Na začátku je nutné zkontrolovat, zda jsou roviny stejné, k tomu je třeba vynásobit rovnici druhé roviny 2: 4x + 8y – 8z + 36 = 0. Nyní zadejte požadované údaje do kalkulačky.
ОтвOdpověď: vzdálenost mezi rovinami se rovná 4.

Příklad №2: Najít vzdálenost mezi rovinami 3x + 5y-7z-12 = 0 a 1.5 x+ 2.5y – 3.5z + 9 = 0.
Na začátku je nutné zkontrolovat, zda jsou roviny stejné, k tomu je třeba vynásobit rovnici druhé roviny 2: 3x + 5y – 7z + 18 = 0. Nyní zadejte požadované údaje do kalkulačky.
Odpověď: vzdálenost mezi rovinami se rovná 3.29