Wysokość rombu

Romb jest równoległobokiem, który ma równe boki. Jeśli diament ma wszystkie kąty proste, nazywa się to kwadratem. Romby różnią się między sobą rozmiarem boku i rozmiarem narożników. Wysokość rombu jest równa iloczynowi boku rombu na sinus jego kąta.

.

Znajdź wysokość rombu po stronie i rogu

Strona rombu а
Kąt rombu (stopnie) α