Vzájemné uspořádání rovin

Dvě roviny v prostoru mohou být buď vzájemně paralelní nebo protínající. Roviny jsou rovnoběžné, pokud jsou dvě protínající se roviny jedné roviny odpovídajícím způsobem rovnoběžné se dvěma protínajícími rovinami druhé roviny. Smrkové roviny se protínají, tvoří přitom dva ostré a dva tupé rohy. Tato kalkulačka určuje protínají roviny nebo ne, stejně jako kolmé nebo ne. K tomu je nutné zadat rovnice dvou ověřitelných rovin.

.

Vzájemné uspořádání rovin

Zadejte rovnice rovin:
x +
y +
z +
= 0
и
x +
y +
z +
= 0